Chopie…. dej se

Baby sobie gadajum i wychodzi na to, że chopy zakładajum Anzuki i myślum, że moda ich nie omija i sum fertig gut ubrani. No normolnie nie idzie dyć richtig wytrzymoć. Pejdzioły jakieś, albo cóś. Jok tu siedzieć na Stelli i dybać na człeka, by być łopiekunem. No trza robić i nikt się nie pyto, czy nom się to podoba. A czosami niestety nie i cu mamy robić? Zabić się łod rozu, czy se poczekać na zaś? No warioctwo łokropne, ale się robi i kasiorę wozi do chaty. Jak dajum, to się bierze, jok bijum, to wiać i to szybko.

Dodaj komentarz